Všechny Vaše náměty a připomínky jsou velmi vítáme a jsou pro mě velmi cennými informacemi. Děkuji!